حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتلها

در یکی از سطوح درجات ، دارا بودن سطحی از خدمات و تسهیلات است که میبایست در آن واحد به میهمانان عرضه شود.

هتلها در این شطح به 5سطح به شرح زیر درجه بندی میشوند:

یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره.

حداقل شرایط لازم برای هریک از هتلها در پایین ترین سطح که یک ستاره خواهد بود در زیر آورده شده است:

- رعایت حداقل سطح کیفی در قسمتهای مختلف واحد

- یک هتل معمولا" حداقل هشت اتاق خواب را داراست

- 75% اتاق خوابها با حمام یا تسهیلات خصوصی

- وجود محلی مناسب برای صبحانه خوری که متناسب با ظرفیت هتل طراحی شده باشد

- وجود سیستم سرمایش و گرمایش قابل کنترل در اتاق خوابها

/ 0 نظر / 25 بازدید