اوقات فراغت در آلمان

 پر کردن اوقات فراغت است اما بهاین معنا که دل را فرح بخشد ، روح و روحیه را آماده اقبال به پاکی ها ، درستی ها وخوبیها سازد . نفس انسان را رسم آزادگی بخشد و وجود را در خط فطرت سالم قرار دهد . تفریح نه به معنای گذران اوقات بیهوده و نه مشغولیت صرف ، بلکه خستگیها را کنار زدنو استعدادها را به کار داشتن است و تنبلی ها را کنار گذاشتن و حرکت لایق زندگیانسانی را تداوم بخشیدن و با آزادی و آزادگی و به دور از تعصبهای کور کورانه ، متنوجود را به آموزش های معنوی رسانیدن و در نهایت شخصیت انسان را مایه ور ساختن است . بنا براین بسیار ضروریست که در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن حساس باشیم وپژوهش کنیم و نتایج را به کار گیریم و نحوه گذاراندن پر حاصلی را تبلیغ نماییم واین رسالت هر انسان در عصر حاضر است .

اگر تفریح با میل انسانمطابقت داشته باشد ،  با آزادی تمام صورت میگیرد . اما اگر چنین  نباشد پیوستهاحساس وابستگی تحمیل خواهد شد و وابستگی و تحمیل هم هزینه و خرج  بسیاری برای افرادجامعه و دولتها دارد .  این گونه اوقات فراغت بلایای زیادی برای انسان و جامعه درپی خواهد داشت . باید در درجه نخست در راه تهذیب فرهنگی جامعه گام برداشت و بهافراد جامعه  آگاهی داد که چه تفریحات و فعالیتهایی  از نظر عقلایی و انسانی شایستهاو و جامعه است .
 
بی تردید که انسان خفقان زده ،  بد فرهنگ و بیفرهنگ ، تفریحات ناسالم و بیهوده را  برای خود و جامعه  می پسندند . اعتقاد داریم  که جامعه کنونی ما در یک خفقان نسبی  فرهنگی و اجتماعی به سر می برد . لازمه احساستفریح داشتن آزادی است . مردم خفقان زده چون در درون جان امنیت ندارند ، مدام دچارترس و دلهره هستند . به همین دلیل مرتب به دنبال تفریحی هستند که آنها را از ترس ودلهره و عدم  اعتماد به نفس رها  کند و به آسودگی برساند . آنها تفریح را چنان میپسندند که گول زننده و منصرف کننده باشد . گویا می خواهند بازی ، ورزش و تفریح نیزبرایشان مخدر باشد . آنها از طریق گذران اوقات فراغت به این نحو ، نه تنها هیچ نشاطو بهره ای نمی برند ، بلکه همواره در رنج و زحمت هستند و زمان فراغت را به ضرر ازدست می دهند . در اینجا سئوالی به وجود می آید .  مقصر کیست ؟ خانواده یا پدرخانواده ؟ جامعه همچون فرزندان خانواده است و پدر که سیاستگذاران و مسئولین نقشش راایفا میکنند موظف  به هدایت و ایجاد  آرامش روحی و فکری و جسمی افراد جامعه است . کارشناسان ارشد و صاحب نظر باید در تمام حوزه ها به درستی اندیشه کنند و در راهپیشرفت ارتقای کشور قدم بردارند . اما  در میان سیاستگذاران کشورهای عقب مانده ،آیا واقعا کارشناسان و مسئولین آگاه و متخصص  در حال انجام وظیفه هستند ؟
جالب است که یونانیان عهد باستان معتقد بودند اوقات فراغت و تفریحشرط اولیه و لازمه زندگی سعادتمند است و جالب اینکه  این نظریه که ما کار میکنیم تااوقات فراغت داشته باشیم ، برای نسل امروز به ویژه جوانان روشنفکر است . در رومباستان نیز مانند یونان باستان اوقات فراغت متعلق به افراد خاصی بود . اما آنچه  اوقات فراغت در روم باستان را از اوقات فراغت در یونان باستان متمایز می ساخت اینبود که در روم بر خلاف یونان علاوه برطبقه اشراف ، دیگر اقشار جامعه مانند کشاورزانو کارگران و دامداران و کارمندان نیز می توانستند اوقات فراغت داشته باشند ، زیرا

/ 1 نظر / 72 بازدید
mohammad reza etemadian

سلام شما خودتون قضاوت کنید ما معلمها و کارمندها با برداشتن یارانه‌ها چطور میتونیم زندگی‌ کنیم. اگر من و خانومم و بچه‌هام هر روز سه وعده فقط نون و چای شیرین بخوریم، هزینهٔ خورا کمون روزی ۱۰ هزار تومن یا ماهی‌ ۳۰۰،۰۰۰ تومن است. دیگه نه میتونیم گوشت بخریم نه برنج نه لباس چون حقوق بنده دقیقا ۳۰۰ تومن در ماه هست. هم پدرم خونش در جنگ برای امام عزیز ریخته شد هم خودم حاضرم جانم را در راه اسلام و ولایت فقیه نثار کنم ولی‌ حاضر نیستم جلوی خانواده‌ام شرمنده بشوم.